Scoliose behandeling
Dat u een scoliose heeft, hoeft niet te betekenen dat u met klachten door het leven moet gaan